ลงทะเบียนจองรถ
etran myra logo
ETRAN MYRA
MYRA ZERO
69,500 บาท
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
* MYRA Zero ไม่มีแบตเตอรี่ในตัว ต้องใช้งานคู่กับแพ็กเกจเช่าแบตเตอรี่รายเดือน เริ่มต้นเพียงเดือนละ 899 บาท
ETRAN MYRA
MYRA Zero
69,500 บาท
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
* MYRA ไม่มีแบตเตอรี่ในตัว ต้องใช้งานคู่กับแพ็กเกจเช่า แบตเตอรี่รายเดือน เริ่มต้นเพียงเดือนละ 899 บาท
แพ็กเกจเช่าแบตเตอรี่*
BEGINNER
BATTERY PACKAGE
899
บาท/เดือน
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ADVANCE
BATTERY PACKAGE
1,899
บาท/เดือน
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ULTIMATE
BATTERY PACKAGE
2,500
บาท/เดือน
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
BEGINNER
BATTERY PACKAGE
899
บาท/เดือน
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ROOKIE
BATTERY PACKAGE
1,899
บาท/เดือน
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
PROFESSIONAL
BATTERY PACKAGE
2,500
บาท/เดือน
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
1
กรอกข้อมูล
2
เงื่อนไขการลงทะเบียน
ข้อมูลติดต่อ

เงื่อนไขรายละเอียดการซื้อ MYRA

 • เช็คระยะ ฟรีค่าแรง 20,000 กม./ 1 ปี
 • การเสียบชาร์จแบตเตอรี่ ต้องเสียบชาร์จจากไฟ AC เท่านั้น และควรเสียบชาร์จจากปลั๊กไฟที่มี Safety cut
 • ตัวรถรองรับระบบ Fleet
 • เงื่อนไขการรับประกันตัวรถ
  1. อุปกรณ์ส่วนควบบนตัวรถ ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลี้ยว แตร สวิทช์ควบคุมรถ กระจก กุญแจ จอแสดงผลความเร็วจอแสดงผลแบตเตอรี่ สายไฟหลักรับประกัน 1 ปี นับแต่วันส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
  2. ชิ้นส่วนโครงสร้างตัวรถ ตัวถังหลัก สวิงอาร์ม แฮนด์ ล้อหน้า รับประกัน 1 ปี นับแต่วันส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้ การรับประกันไม่รวมถึงลูกปืน รางลูกปืน ซีลล้อหน้า ที่เป็นชิ้นส่วนสึกหรอตามการใช้งาน
  3. ชิ้นส่วนรองรับน้ำหนัก โช้คอัพหน้า โช้คอัพหลัง รับประกัน 1 ปี นับแต่วันส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้ การรับประกันไม่รวมถึงซีลโช้ค น้ำมันโช้ค ที่เป็นชิ้นส่วนสึกหรอตามการใช้งาน
  4. ชิ้นส่วนระบบหยุดรถ มือเบรกซ้าย มือเบรกขวา สายน้ำมันเบรก คาร์ลิเปอร์ รับประกัน 1 ปี นับแต่วันส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
  5. ชิ้นส่วนระบบไฟขับเคลื่อน แบตเตอรี่ คอนโทรลเลอร์ ออนบอร์ดชาร์จเจอร์ มอเตอร์ รับประกัน 2 ปี นับแต่วันส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
  6. ผู้ขายจะรับประกันเฉพาะกรณีเกิดความชำรุดเสียหายโดยไม่มีอุบัติเหตุและการดัดแปลงใดๆ หากมีการพิสูจน์ได้ถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือดัดแปลงใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ขายเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน เงื่อนไขการรับประกันดังกล่าวจะเป็นอันสิ้นสุดทันที
 • เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขข้อตกลงการเช่าแบตเตอรี่

 • ชำระเงินค่าแพ็คเกจก่อนเริ่มใช้บริการ กรณีต่อสัญญาการใช้บริการ ให้ต่อสัญญาก่อนหมดสัญญาเดิมอย่างน้อย 1 วัน
 • กรณีขาดการต่อสัญญา ในทุกวันที่ขาดการต่อสัญญาโดยไม่ได้นำแบตเตอรี่มาคืน มีค่าปรับวันละ 80 บาทต่อก้อน
 • จำนวนครั้งของการเปลี่ยนแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งของแพ็คเกจที่ทำสัญญาไว้ หากเปลี่ยนแบตเตอรี่เกินจำนวนครั้ง มีค่าใช้จ่ายก้อนละ 50 บาท
 • กรณีต้องการปรับเปลี่ยนแพ็คเกจ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนหมดอายุสัญญาเดิม และไม่สามารถปรับเปลี่ยนแพ็คเกจก่อนหมดสัญญาเดิมได้
 • ไม่จำกัดปริมาณคงเหลือของกำลังไฟในแบตเตอรี่ก่อนเปลี่ยน สามารถเปลี่ยนได้ตามต้องการ
 • จำนวนครั้งของการเปลี่ยนแบตเตอรี่คงเหลือของแต่ละเดือน ไม่สามารถทบไปใช้ในเดือนต่อไปได้
 • การจ่ายเงินค่าแพ็คเกจ ให้เป็นไปตามสัญญาที่ทำไว้ในครั้งแรก ไม่สามารถยกเลิกสัญญากลางคันได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

ข้อตกลงการใช้งานและดูแลรักษาแบตเตอรี่

 • ไฟชาร์จ ต้องเป็นไฟกระแส AC เท่านั้น ห้ามใช้ไฟกระแส DC เด็ดขาด
 • การชาร์จไฟนอก power station ควรชาร์จกับแหล่งกระแสไฟที่มีระบบ Safety cut เท่านั้น และควรตรวจสภาพของชิ้นส่วนแหล่งกระแสไฟ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดก่อนการใช้งาน
 • ห้ามมีการแก้ไข ถอด หรือดัดแปลงชิ้นส่วนของแบตเตอรี่ใดๆทั้งสิ้น หากมีการตรวจพบ ให้ถือว่าทรัพย์สินมีความเสียหาย และผู้เช่ายินดีที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นตามมูลค่าของแบตเตอรี่ที่ทางบริษัทกำหนด
 • ห้ามมิให้นำแบตเตอรี่ไปประยุกต์ใช้ในประโยชน์อื่นนอกเหนือจากการใช้เพื่อเป็นแหล่งพลังงานขับเคลื่อนจักรยานยนต์ไฟฟ้าของ ETRAN เท่านั้น หากมีการตรวจพบ ให้ถือว่ามีเจตนานำทรัพย์สินของทางบริษัทไปใช้นอกเหนือจากข้อตกลงในสัญญา และผู้เช่ายินดีที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำนั้นตามมูลค่าที่ทางบริษัทกำหนด