โปรโมชันสำหรับ
Shopee rider
เช่ารายวันเพียง 150 บาท
เช่า 6 เดือน | ขับฟรี 12 วัน
เช่า 6 เดือน
ขับฟรี 12 วัน
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
Etran logo
for mobile shopee 1 1
banner mobile
แพ็กเกจเช่ารถ
150 บาท/วัน
งานไว งานใกล้ ได้รอบเยอะ
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
โปรโมชันสำหรับ 150 บาท/วัน
รับสิทธิ์ ขับฟรี 5 วัน เมื่อทำสัญญาเช่า 3 เดือน
รับสิทธิ์ ขับฟรี 12 วัน เมื่อทำสัญญาเช่า 6 เดือน
170 บาท/วัน
วิ่งเยอะ ไปไกล คุ้มแน่นอน
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
โปรโมชันสำหรับ 170 บาท/วัน
รับสิทธิ์ ขับฟรี 5 วัน เมื่อทำสัญญาเช่า 3 เดือน
รับสิทธิ์ ขับฟรี 12 วัน เมื่อทำสัญญาเช่า 6 เดือน
หรือ รับค่าเช่าขับ 165 บาท/วัน เมื่อทำสัญญาเช่า 6 เดือน
200 บาท/วัน
ไม่พลาดสักงาน ชาร์จที่ไหนก็ได้
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
โปรโมชันสำหรับ 200 บาท/วัน
รับสิทธิ์ ขับฟรี 5 วัน เมื่อทำสัญญาเช่า 3 เดือน
รับสิทธิ์ ขับฟรี 12 วัน เมื่อทำสัญญาเช่า 6 เดือน
150 บาท/วัน
งานไว งานใกล้ ได้รอบเยอะ
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
โปรโมชันสำหรับ 150 บาท/วัน
รับสิทธิ์ ขับฟรี 5 วัน เมื่อทำสัญญาเช่า 3 เดือน
รับสิทธิ์ ขับฟรี 12 วัน เมื่อทำสัญญาเช่า 6 เดือน
170 บาท/วัน
วิ่งเยอะ ไปไกล คุ้มแน่นอน
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
โปรโมชันสำหรับ 170 บาท/วัน
รับสิทธิ์ ขับฟรี 5 วัน เมื่อทำสัญญาเช่า 3 เดือน
รับสิทธิ์ ขับฟรี 12 วัน เมื่อทำสัญญาเช่า 6 เดือน
หรือ รับค่าเช่าขับ 165 บาท/วัน เมื่อทำสัญญาเช่า 6 เดือน
200 บาท/วัน
ไม่พลาดสักงาน ชาร์จที่ไหนก็ได้
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
โปรโมชันสำหรับ 200 บาท/วัน
รับสิทธิ์ ขับฟรี 5 วัน เมื่อทำสัญญาเช่า 3 เดือน
รับสิทธิ์ ขับฟรี 12 วัน เมื่อทำสัญญาเช่า 6 เดือน
ลงทะเบียนจองรถ
etran myra logo
1
กรอกข้อมูล
2
เงื่อนไขการลงทะเบียน
*สงวนสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชันเฉพาะ Rider Shopee เท่านั้น กรณีบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าไม่ตรงตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯ ขอยกเลิกการจองเช่าและรับสิทธิ์ดังกล่าวทุกกรณี
จังหวัดที่นำ MYRA ไปใช้งาน
พื้นที่ที่นำ MYRA ไปใช้งาน
ระยะทางใช้งานต่อวันโดยประมาณ (กม.)
ระยะทางใช้งานต่อวันโดยประมาณ (กม.)

เงื่อนไขรายละเอียดข้อตกลงการลงทะเบียนจองเช่ารถ

 • ชำระค่าบริการก่อนการใช้งาน ในกรณีต่ออายุการใช้งานสามารถจ่ายค่าเช่าแล้วใช้บริการต่อได้ทันที ไม่ต้องนำรถกลับมาคืน
 • การเปลี่ยนแบตเตอรี่ ต้องมีแบตเตอรี่น้อยกว่า 40% กรณีมีแบตเตอรี่เหลือมากกว่า 40% เสียค่าบริการลูกละ 50 บาท
 • เช็คสภาพรถฟรี กรณีพบปัญหาการใช้งานสามารถแจ้งศูนย์เซอร์วิสได้ 24 ชั่วโมง
 • กรณีประเมินระยะเวลาการซ่อมนานเกิน 30 นาที มีรถสำรองให้เพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่อง
 • ข้อมูลรายละเอียดประกัน
  • ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
   • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรือ อนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. 500,000 บาท/คน ไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง
   • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง
  • ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถจักรยานยนต์
   • ค่าซ่อมสูงสุดต่อครั้ง (กรณีชนกับยานยนต์พาหนะทางบกเท่านั้น*) 30,000 บาท/ครั้ง
    *ยานพาหนะทางบก หมายถึง รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิง เช่น ไฟฟ้า, ก๊าซ และน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น)
   • ค่าความเสียหายส่วนแรก 0 บาท/ครั้ง
  • อุบัติเหตุส่วนบุคคล
   • กรณีเสียชีวิต
    • ผู้ขับขี่ 1 คน 100,000 บาท
    • ผู้โดยสาร 1 คน 100,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาล 2 คน (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร 1 คน) 10,000 บาท/คน
  • ประกันตัวผู้ขับขี่ (ต่อครั้ง) 500,000 บาท
  • ข้อยกเว้น
   • ไม่คุ้มครองกรณีผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่ หรือขับขี่ภายใต้ฤทธิ์แอลกอฮอล์ในปริมาณเกินกว่ากฏหมายกำหนด 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2560
   • ไม่คุ้มครองกรณีไม่มีคู่กรณี หรือคู่กรณีมิใช่ตามเงื่อนไขที่กำหนด
   • เริ่มใช้ 16 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
 • เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดโปรโมชัน

 • แพ็กเกจ เช่าขับ 150 บาท (ระยะทางสูงสุดต่อการชาร์จ 125 กิโลเมตร)
  • รับสิทธิ์ ขับฟรี 5 วัน เมื่อทำสัญญาเช่า 3 เดือน
  • รับสิทธิ์ ขับฟรี 12 วัน เมื่อทำสัญญาเช่า 6 เดือน
 •  แพ็กเกจ เช่าขับ 170 บาท (ระยะทางสูงสุดต่อการชาร์จ 250 กิโลเมตร)
  • รับสิทธิ์ ขับฟรี 5 วัน เมื่อทำสัญญาเช่า 3 เดือน
  • รับสิทธิ์ ขับฟรี 12 วัน เมื่อทำสัญญาเช่า 6 เดือน หรือ รับค่าเช่าขับ 165 บาท/วัน เมื่อทำสัญญาเช่า 6 เดือน
 • แพ็กเกจ เช่าขับ 200 บาท (ระยะทางสูงสุดต่อการชาร์จ 250 กิโลเมตร พร้อมที่ชาร์จไฟบ้าน)
  • รับสิทธิ์ ขับฟรี 5 วัน เมื่อทำสัญญาเช่า 3 เดือน
  • รับสิทธิ์ ขับฟรี 12 วัน เมื่อทำสัญญาเช่า 6 เดือน

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • ผู้เช่าที่ได้รับโปรโมชัน ต้องเป็นผู้เช่าที่มีรหัสคนขับ (Driver ID) ของ ShopeeFood Rider และยังสามารถวิ่งงานกับ ShopeeFood ได้เท่านั้น
 • โปรโมชันดังกล่าวจำกัด 1 สิทธิ์ / 1 คน ไม่สามารถใช้โปรโมชันต่อเนื่องได้
  เช่น เมื่อใช้โปรโมชัน 3 เดือน ครบกำหนดสัญญา หากต้องการเช่าต่อเนื่องโปรโมชัน 6 เดือน จะไม่สามารถใช้โปรฯได้ เมื่อครบกำหนดสัญญาและต้องการต่อสัญญา ราคาค่าเช่าจะปรับเป็นราคาปัจจุบันปกติตามเงื่อนไขบริษัทฯ
 • การรับสิทธิ์โปรฯดังกล่าว การชำระเงิน ต้องชำระเป็นรายเดือนเท่านั้น
 • สิทธิ์รับวันขับฟรีจะใช้ได้ต่อเนื่องนับจากวันสุดท้ายของสัญญา ไม่สามารถเก็บ แลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
 • จำกัดสิทธิ์ ลูกค้า ShopeeFood Rider 300 ท่านแรกเท่านั้น
 • ระยะเวลาสิ้นสุดโปรโมชัน 30 กันยายน 2565

เงื่อนไขรายละเอียดการเช่า MYRA

 • ชำระค่าบริการก่อนการใช้งาน ในกรณีต่ออายุการใช้งานสามารถจ่ายค่าเช่าแล้วใช้บริการต่อได้ทันที ไม่ต้องนำรถกลับมาคืน
 • การเปลี่ยนแบตเตอรี่ ต้องมีแบตเตอรี่น้อยกว่า 40% กรณีมีแบตเตอรี่เหลือมากกว่า 40% เสียค่าบริการลูกละ 50 บาท
 • เช็กสภาพรถฟรี กรณีพบปัญหาการใช้งานสามารถแจ้งศูนย์บริการซ่อมบำรุงได้ 24 ชั่วโมง
 • กรณีประเมินระยะเวลาการซ่อมนานเกิน 30 นาที มีรถสำรองให้เพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่อง
 • ข้อมูลรายละเอียดประกัน

  ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
  – ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรือ อนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. 500,000 บาท/คน 
  – ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง
  ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถจักรยานยนต์
  – ค่าซ่อมสูงสุดต่อครั้ง (กรณีชนกับยานยนต์พาหนะทางบกเท่านั้น*) 15,000 บาท/ครั้ง
  *ยานพาหนะทางบก หมายถึง รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิง เช่น ไฟฟ้า, ก๊าซ และน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น)
  – ค่าความเสียหายส่วนแรก 0 บาท/ครั้ง
  อุบัติเหตุส่วนบุคคล
  กรณีเสียชีวิต
  – ผู้ขับขี่ 1 คน 100,000 บาท
  – ผู้โดยสาร 1 คน 100,000 บาท
  – เงินทดแทนระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจาก อบ. 365 วัน (เฉพาะผู้ขับขี่)
  – ค่ารักษาพยาบาล 2 คน (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร 1 คน) 10,000 บาท/คน
  ข้อยกเว้น
  – ไม่คุ้มครองกรณีผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่ หรือขับขี่ภายใต้ฤทธิ์แอลกอฮอล์ในปริมาณเกินกว่ากฏหมายกำหนด 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2560
  – ไม่คุ้มครองกรณีไม่มีคู่กรณี หรือคู่กรณีมิใช่ตามเงื่อนไขที่กำหนด

 • เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า