ร่วมงานกับ ETRAN

Logistic Engineer
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1.วางแผนสต็อคสินค้าคงคลังให้เพียงพอต่อการใช้งาน

2.จัดเส้นทางเดินรถขนส่ง

3.วิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน

4.นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการลดต้นทุน

5.จัดทำรายงานและนำเสนอต่อหัวหน้า

6.สนับสนุนการทำงานส่วนที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

อายุ : 22-32 ปี เพศชาย/หญิง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือมากกว่า
(วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์,วิศวกรรมการผลิต,วิศวกรรมโลจิสติกส์,วิศวกรรมยานยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
(บริหารธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์,บริหารธุรกิจการจัดการ,(บริหารธุรกิจการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

วันและเวลาการทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์ 08.00 – 17.00 น. (มีโอทีตามลักษณะงาน)

เงินเดือนสวัสดิการ : ตามตกลง

ร่วมงานกับ ETRAN

Logistic Engineer
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1.วางแผนสต็อคสินค้าคงคลังให้เพียงพอต่อการใช้งาน

2.จัดเส้นทางเดินรถขนส่ง

3.วิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน

4.นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการลดต้นทุน

5.จัดทำรายงานและนำเสนอต่อหัวหน้า

6.สนับสนุนการทำงานส่วนที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

อายุ : 22-32 ปี เพศชาย/หญิง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือมากกว่า
(วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์,วิศวกรรมการผลิต,วิศวกรรมโลจิสติกส์,วิศวกรรมยานยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
(บริหารธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์,บริหารธุรกิจการจัดการ,(บริหารธุรกิจการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

วันและเวลาการทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์ 08.00 – 17.00 น. (มีโอทีตามลักษณะงาน)

เงินเดือนสวัสดิการ : ตามตกลง

มาลองขับมั้ยล่ะ?

กดลงทะเบียนไว้เลย

มาลองขับมั้ยล่ะ?

กดลงทะเบียนไว้เลย