ร่วมงานกับ ETRAN

Customer Service Tracker
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1.ดูแลลูกค้าสัมพันธ์ที่ศูนย์บริการ ดูแลความพึงพอใจของลูกค้าและประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้อง

2.ดูแลและติดตามค่าใช้บริการผลิตภัณฑ์ของลูกค้าให้เป็นไปตามกำหนด

3.จัดทำรายงานและนำเสนอต่อหัวหน้า

4.นำเสนอแนวทางการพัฒนาองค์กรในส่วนระบบการจัดการการติดตามค่าใช้บริการ

คุณสมบัติ

อายุ : 22-32 ปี เพศชาย/หญิง

ระดับการศึกษา : ปวส. , ปริญญาตรี (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

วันและเวลาการทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์ 08.00 – 17.00 น.

เงินเดือนสวัสดิการ : ตามตกลง

ร่วมงานกับ ETRAN

Customer Service Tracker
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1.ดูแลลูกค้าสัมพันธ์ที่ศูนย์บริการ ดูแลความพึงพอใจของลูกค้าและประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้อง

2.ดูแลและติดตามค่าใช้บริการผลิตภัณฑ์ของลูกค้าให้เป็นไปตามกำหนด

3.จัดทำรายงานและนำเสนอต่อหัวหน้า

4.นำเสนอแนวทางการพัฒนาองค์กรในส่วนระบบการจัดการการติดตามค่าใช้บริการ

คุณสมบัติ

อายุ : 22-32 ปี เพศชาย/หญิง

ระดับการศึกษา : ปวส. , ปริญญาตรี (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

วันและเวลาการทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์ 08.00 – 17.00 น.

เงินเดือนสวัสดิการ : ตามตกลง

มาลองขับมั้ยล่ะ?

กดลงทะเบียนไว้เลย

มาลองขับมั้ยล่ะ?

กดลงทะเบียนไว้เลย