ร่วมงานกับ ETRAN

Warehouse Control Officer (FG)
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

• ควบคุมการรับเข้าสินค้าโดยตรวจสอบผล Pre-delivery inspection (PDI) ก่อนทำการจัดเก็บ
• ควบคุมการจัดเก็บสินค้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งมอบ
• ประสานงานเรื่องการขนสินค้า
• ดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของตัวรถ
• บันทึกข้อมมูลสินค้าเข้าออกด้วยระบบของบริษัท

คุณสมบัติ

• การศึกษา: จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาเกี่ยวกับการบริหาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
• ประสบการณ์ทำงาน: ไม่จำกัด (หากมีประสบการณ์ในงานบริหารคลังสินค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Excel หรือ Google Sheet
• มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า สามารถปรับปรุงระบบบริหารคลังสินค้าได้
• สามารถบริหารพนักงานแรงงานที่เข้ามาทำงานหน้างานได้
• มีความละเอียดรอบคอบ
• สามารถทำงานตามขั้นตอนและระบบของบริษัทได้ ทั้งงานหน้างานและเอกสาร
• ทำงานในโรงงานที่ จ.ระยอง
• เวลาทำงาน 08.00 – 17.00 น. วันจันทร์ถึงเสาร์
• เงินเดือนและสวัสดิการ: สามารถต่อรองได้ โดยขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้