ร่วมงานกับ ETRAN

Technician
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

• ตรวจสอบสภาพและเตรียมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อส่งมอบ
• ทำงานซ่อมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
ให้บริการลูกค้า รับรถซ่อมตามคิวที่ลูกค้าจองผ่านแอปพลิเคชั่น
• ดูแลและสอนงานพนักงานช่างยนต์ให้สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้ตามขั้นตอนของบริษัท
• วิเคราะห์อาการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่เข้ามาซ่อม รวมถึงอัปเดตข้อมูลให้ทีมที่เกี่ยวข้อง
• ติดตามการซ่อมรถในแต่ละวันให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
• ออกความคิดเห็นและพัฒนากระบวนการซ่อมให้ดียิ่งขึ้น
• บันทึกข้อมูลการซ่อมตามขั้นตอนของบริษัท

คุณสมบัติ

• การศึกษา: จบการศึกษาระดับ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี หรือมากกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานช่างยนต์ วิศวกรรมสาขายานยนต์ เครื่องกล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ทำงาน: มีประสบการณ์ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์มากกว่า 3 ปี
• เพศชาย อายุ 23-30 ปี
• ทำงานซ่อมได้อย่างชำนาญ พร้อมเปิดรับความรู้ใหม่ ๆ เสมอ
• สามารถใช้เครื่องมือช่างที่จำเป็นได้อย่างหลากหลายและชำนาญ
• สามารถเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานได้
• สามารถวิเคราะห์อาการของรถได้อย่างแม่นยำ
• มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีความรับผิดชอบในงาน มีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา
• สามารถดูแล สอน และควบคุมให้พนักงานช่างยนต์สามารถทำงานได้ตามแผนที่วางไว้ได้
• มีความรอบคอบ ตรวจสอบคุณภาพของงานอย่างเรียบร้อยทุกครั้ง
• มีใจรักการบริการ ดูแลแก้ไขปัญหาเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยของลูกค้า
• มีใบขับขี่รถจักยานยนต์
• เวลาทำงาน 09.00 – 18.00 น. วันจันทร์ถึงเสาร์
• เงินเดือนและสวัสดิการ: สามารถต่อรองได้ โดยขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้