ร่วมงานกับ ETRAN

Senior Sales Associate
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

• วางแผนการทำงานของฝ่ายขายรวมถึงประสานงานกับทีมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ติดตามยอดขายและยอดจองรถ รวมถึงวางแผนร่วมกับทีมบริหารในการพยากรณ์ยอดขาย
• สอนเทคนิคการขาย และบริหารทีมงานฝ่ายขายให้สามารถปิดยอดขายได้ตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้
• สนับสนุนพนักงานขายในการให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า รวมถึงบริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขาย ราคา โปรโมชั่น ข้อมูลด้านการเงิน และการบริการหลังการขายในโชว์รูมทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์ของบริษัท
• สนับสนุนพนักงานขายในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
• ทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการขายในด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลลูกค้า ยอดขาย รวมถึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับทีมบริหารเพื่อวางแผนในการเพิ่มยอดขาย วางแผนการหาช่องทางการขายใหม่ ๆ และพัฒนาสินค้าและบริการ
• ติดตามการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น เอกสารสัญญาซื้อขายและสัญญาเช่า เอกสารทางการเงินต่าง ๆ
• ติดตามและดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่โชว์รูมทั้งหมด ได้แก่ เรื่องสถานที่ ภาพลักษณ์ รถ เครื่องแต่งกายของพนักงาน
• ประสานงานในการให้ข้อมูลและสนับสนุนลูกค้า รวมถึงตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับลูกค้าร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายการตลาด และฝ่ายบริการลูกค้า
• ดูภาพรวมและร่วมกับทีมบริหารในการตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น และราคาสินค้า

คุณสมบัติ

• การศึกษา: จบการศึกษาปริญญาตรี ปวส. หรือมากกว่า ไม่จำกัดสาขาวิชา
• ประสบการณ์ทำงาน: มีประสบการณ์ในการขายไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในการขายรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
• ไม่จำกัดเพศ อายุ 28-40 ปี
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Word, Excel หรือ Google Docs, Google Sheet ได้
• มีประสบการณ์การดูแล Facebook Fanpage และ Line OA
• มีความมุ่งมั่นในการเอาชนะเป้าหมาย สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
• มีทักษะในการสื่อสาร สามารถสื่อสารกับลูกค้าและสามารถถ่ายทอดวิธีการขายให้กับพนักงานขายในทีมได้
• มีใจรักการบริการลูกค้า
• มีความรับผิดชอบ ใส่ใจในงาน และละเอียดรอบคอบ
• มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถหาวิธีการในการเพิ่มยอดขาย และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
• เวลาทำงาน 09.00 – 18.00 น. วันจันทร์ถึงอาทิตย์ โดยทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน ตามแต่ตกลงกันในทีม
• เงินเดือนและสวัสดิการ: สามารถต่อรองได้ โดยขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้