ร่วมงานกับ ETRAN

Quality Control Engineer (Incoming)
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

• จัดทำ Work Instruction (WI) ในการตรวจสอบชิ้นงานเพื่อควบคุมคุณภาพ
ของชิ้นงาน
• สนับสนุนทีม Production ในการตรวจสอบชิ้นส่วนก่อนที่จะนำไปประกอบ
• ตรวจสอบชิ้นงานตาม WI และบันทึกรายการที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับทีมงานที่เกี่ยวข้อง
• วางแผนการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานเพื่อให้การผลิตดำเนินไปได้ด้วยดี
• บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับด้านคุณภาพต่าง ๆ รวมถึงปัญหาของเสียจากแต่ละ Supplier
• ดำเนินการวิเคราะห์และหามาตรการป้องกันไม่ให้ของเสียหลุดรอดไปยังกระบวนการผลิต

คุณสมบัติ

• การศึกษา: จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
• ประสบการณ์ทำงาน: ไม่จำกัด (หากมีประสบการณ์ในงาน QC ในอุตสาหกรรมรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีความรู้และสามารถออกแบบมาตรฐานและกระบวนการ QC ของชิ้นงานได้
• มีพื้นฐานความรู้ทางสถิติ
• สามารถบริหารพนักงานแรงงานที่เข้ามาทำงาน QC หน้างานได้
• มีตรรกะที่ดี สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในเชิงวิศวกรรมได้
• สามารถออกแบบกระบวนการทำงาน การสื่อสารหรือส่งต่อข้อมูลระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้
• สามารถจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ได้
• มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Excel หรือ Google Sheet
• สามารถใช้ Software ที่เกี่ยวข้องกับงาน 3D ได้ เช่น AutoCAD และ Solidworks
• มีความละเอียดรอบคอบ
• มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
• ทำงานในโรงงานที่ จ.ระยอง
• เวลาทำงาน 08.00 – 17.00 น. วันจันทร์ถึงเสาร์
• เงินเดือนและสวัสดิการ: สามารถต่อรองได้ โดยขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้