ร่วมงานกับ ETRAN

Project Manager
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

• การศึกษา: จบการศึกษาปริญญาตรี หรือมากกว่า ไม่จำกัดสาขา
• ประสบการณ์ทำงาน: มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงาน Business Development หรืองาน Project Management ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
• สามารถใช้ Microsoft Word และ Excel หรือ Google Docs และ Sheet ได้ดี
• สามารถวางแผนและบริหารงานให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ได้
• สามารถบริหารงานหลาย ๆ อย่างในช่วงเดียวกัน และจัดลำดับความสำคัญได้
• สามารถเข้าใจ Workflow ที่ซับซ้อน
• พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
• มีความสามารในการสื่อสารที่ดี และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างราบรื่น
• มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีความรอบคอบ ใส่ใจรายละเอียด
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
• สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เมื่อจำเป็น
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์ส่วนตัว
• เวลาทำงาน 09.00 – 18.00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์ (หากมีเหตุฉุกเฉิน สามารถประสานงานนอกเวลาทำงานได้)
• เงินเดือนและสวัสดิการ: สามารถต่อรองได้ โดยขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน

คุณสมบัติ

• การศึกษา: จบการศึกษาปริญญาตรี หรือมากกว่า ไม่จำกัดสาขา
• ประสบการณ์ทำงาน: มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงาน Business Development หรืองาน Project Management ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
• สามารถใช้ Microsoft Word และ Excel หรือ Google Docs และ Sheet ได้ดี
• สามารถวางแผนและบริหารงานให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ได้
• สามารถบริหารงานหลาย ๆ อย่างในช่วงเดียวกัน และจัดลำดับความสำคัญได้
• สามารถเข้าใจ Workflow ที่ซับซ้อน
• พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
• มีความสามารในการสื่อสารที่ดี และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างราบรื่น
• มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีความรอบคอบ ใส่ใจรายละเอียด
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
• สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เมื่อจำเป็น
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์ส่วนตัว
• เวลาทำงาน 09.00 – 18.00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์ (หากมีเหตุฉุกเฉิน สามารถประสานงานนอกเวลาทำงานได้)
• เงินเดือนและสวัสดิการ: สามารถต่อรองได้ โดยขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้