ร่วมงานกับ ETRAN

Power Station Manager
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

• ร่วมกับฝ่ายบุคคลในการสรรหาพนักงานเปลี่ยนแบตเตอรี่ในแต่ละสถานี รวมถึงจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• รับผิดชอบและดูแลพนักงานเปลี่ยนแบตเตอรี่ ตั้งแต่การจัดตารางการทำงาน ติดตามการทำงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท
• พัฒนาระบบ คิดมาตรการ จัดการ ควบคุม และดูแลการจัดซื้ออุปกรณ์ในสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่
• แก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดปัญหาในสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่
• รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้บริการของลูกค้า ข้อมูลแบตเตอรี่ เพื่อในมาทำรายงานสรุปข้อมูล
• หมั่นพัฒนาระบบการจัดการในสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่

คุณสมบัติ

• การศึกษา: จบการศึกษาปริญญาตรี หรือมากกว่า ไม่จำกัดสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
• ประสบการณ์ทำงาน: ไม่จำกัด (หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสาขา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• สามารถใช้ Microsoft Word และ Excel หรือ Google Docs และ Sheet ได้ดี
• สามารถวางแผนและบริหารงานให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ได้
• มีความน่าเชื่อถือ สามารถบริหารพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการทำงานได้
• มีความสามารในการสื่อสารที่ดี และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างราบรื่น
• มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีความรอบคอบ ใส่ใจรายละเอียด
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
• เวลาทำงาน 09.00 – 18.00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์ (หากมีเหตุฉุกเฉิน สามารถเข้าไปดูหน้างานนอกเวลาทำงานได้)
• เงินเดือนและสวัสดิการ: สามารถต่อรองได้ โดยขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้