ร่วมงานกับ ETRAN

Manufacturing Design Engineer (Assembly Process)
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

• ออกแบบกระบวนการการประกอบสินค้าและสิ่งที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดทำสูตรการผลิต (Bill of Materials) จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และวิธีการตรวจสอบคุณภาพการประกอบสินค้า
• ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ (Lean Process)
• ร่วมงานกับทีม Product Quality ในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า

คุณสมบัติ

• การศึกษา: จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
• ประสบการณ์ทำงาน: ไม่จำกัด (หากมีประสบการณ์ในกระบวนการการประกอบสินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• สามารถจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ได้
• สามารถจัดทำสูตรการผลิต (Bill of Materials)
• มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Excel หรือ Google Sheet
• สามารถใช้ Software ที่เกี่ยวข้องกับงาน 3D ได้ เช่น AutoCAD และ Solidworks
• มีความละเอียดรอบคอบ
• มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
• สามารถต่อรองและเจรจากับโรงงานประกอบสินค้า เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและร่วมงานกันได้อย่างราบรื่น
• มี Laptop ส่วนตัว
• มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว
• สามารถเดินทางไปยังโรงงานบริเวณบางนา อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ได้, สามารถเดินทางไปโรงงานที่ระยองและต่างจังหวัดได้เมื่อจำเป็น (บริษัทมีสวัสดิการค่าน้ำมันตามระยะทาง)
• เวลาทำงาน 09.00 – 18.00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์
• เงินเดือนและสวัสดิการ: สามารถต่อรองได้ โดยขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้