ร่วมงานกับ ETRAN

Manufacturing Control Engineer (Assembly Process)
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

• เจรจาและประสานงานกับโรงงานประกอบสินค้าเพื่อให้สามารถประกอบสินค้าได้ตามที่ต้องการและส่งมอบได้ตรงเวลา และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบสินค้า
• วางแผนความต้องการวัตถุดิบ (MRP) และประสานงานกับคลังสินค้าเพื่อตรวจสอบและจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบสินค้า
• ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ (Lean Process)
• ร่วมงานกับทีม Product Quality ในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า

คุณสมบัติ

• การศึกษา: จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
• ประสบการณ์ทำงาน: ไม่จำกัด (หากมีประสบการณ์ในกระบวนการการประกอบสินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• สามารถจัดทำแผนความต้องการวัตถุดิบ (MRP) และสูตรการผลิต (Bill of Materials)
• มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Excel หรือ Google Sheet
• มีความละเอียดรอบคอบ
• มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
• สามารถต่อรองและเจรจากับโรงงานประกอบสินค้า เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและร่วมงานกันได้อย่างราบรื่น
• มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว
• ทำงานในโรงงานที่ จ.ระยอง
• เวลาทำงาน 08.00 – 17.00 น. วันจันทร์ถึงเสาร์
• เงินเดือนและสวัสดิการ: สามารถต่อรองได้ โดยขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้