ร่วมงานกับ ETRAN

Junior Marketing Communication
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

• รับผิดชอบในการคิด วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด
• รับผิดชอบทิศทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้เป็นไปตาม Core Value ขององค์กร
• รับผิดชอบรายละเอียดในการสื่อสารทั้งหมด ได้แก่ การเขียน Content, ทำ Marketing Materials และสื่อส่งเสริมการขายและบริการต่าง ๆ ร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้อง
• ติดต่อประสานงานกับ สื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาด อาทิ นักข่าว Influencer
• จัดกิจกรรมทางการตลาด เช่น Online/Offline Event ต่าง ๆ
• ออกแบบกระบวนการประเมินผลลัพธ์ของ Marketing Campaign ที่เกี่ยวข้องร่วมกับหัวหน้าทีม

คุณสมบัติ

• การศึกษา: จบการศึกษาปริญญาตรีหรือมากกว่า ไม่จำกัดสาขาวิชา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
• ประสบการณ์ทำงาน: ไม่จำกัด (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาด เขียนบทความ หรือมี Portfolio ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Word, Excel หรือ Google Docs, Google Sheet ได้
• มีทักษะในการสื่อสาร การเล่าเรื่อง สามารถใช้ภาษาไทยและอังกฤษในการเขียนได้ดี
• กล้าออกไอเดีย มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบที่จะคิดอะไรใหม่ๆในขณะที่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายและภาพรวมได้
• มีความรับผิดชอบ ใส่ใจในงาน และละเอียดรอบคอบ
• รู้จักและชอบที่จะติดตามข่าวสารในช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ Facebook. Twitter, Youtube, Instragram เป็นต้น รวมถึงชอบศึกษา Case Study ต่าง ๆ ของแบรนด์อื่น
• มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
• เวลาทำงาน 09.00 – 18.00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์
• เงินเดือนและสวัสดิการ: สามารถต่อรองได้ โดยขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้