ร่วมงานกับ ETRAN

HR Officer
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

• การศึกษา: จบการศึกษาปริญญาตรี หรือมากกว่า ไม่จำกัดสาขา
• ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
• ประสบการณ์ทำงาน: มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลอย่างน้อย 2 ปี และสามารถดำเนินงานเอกสารประกันสังคม ทำจ่ายเงินเดือนและภาษีที่เกี่ยวข้องได้
• สามารถใช้ Microsoft Word และ Excel หรือ Google Docs และ Sheet ได้ดี
• มีความสามารในการสื่อสารที่ดี และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างราบรื่น
• สามารถจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนและระบบของบริษัทได้ รวมถึงควบคุมและให้คำแนะทีมที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ควรจะเป็น
• มีความละเอียดรอบคอบ
• มีความสามารถในการเจรจา มีความประนีประนอม มีไหวพริบ
• มีความเอาใจใส่สิ่งรอบตัว และใส่ใจคนรอบข้าง
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
• เวลาทำงาน 09.00 – 18.00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์
• เงินเดือนและสวัสดิการ: สามารถต่อรองได้ โดยขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน

คุณสมบัติ

• การศึกษา: จบการศึกษาปริญญาตรี หรือมากกว่า ไม่จำกัดสาขา
• ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
• ประสบการณ์ทำงาน: มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลอย่างน้อย 2 ปี และสามารถดำเนินงานเอกสารประกันสังคม ทำจ่ายเงินเดือนและภาษีที่เกี่ยวข้องได้
• สามารถใช้ Microsoft Word และ Excel หรือ Google Docs และ Sheet ได้ดี
• มีความสามารในการสื่อสารที่ดี และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างราบรื่น
• สามารถจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนและระบบของบริษัทได้ รวมถึงควบคุมและให้คำแนะทีมที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ควรจะเป็น
• มีความละเอียดรอบคอบ
• มีความสามารถในการเจรจา มีความประนีประนอม มีไหวพริบ
• มีความเอาใจใส่สิ่งรอบตัว และใส่ใจคนรอบข้าง
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
• เวลาทำงาน 09.00 – 18.00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์
• เงินเดือนและสวัสดิการ: สามารถต่อรองได้ โดยขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้