ร่วมงานกับ ETRAN

Graphic Designer
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

• ทำ Materials ต่าง ๆ เช่น รูป วิดีโอ คู่มือ หรือ Catalog ต่าง ๆ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการขายและการตลาด และงานจากฝ่ายอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
• โดยออกแบบ Materials ต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม Corporate Identity (CI) ที่กำหนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับ Branding ของบริษัท
• มีส่วนร่วมในการออกแบบ Materials ต่าง ๆ เพื่อให้คนในออฟฟิศรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
• มีส่วนร่วมและช่วยฝ่ายอื่น ๆ โดยการออกความคิดเห็น หรือไอเดียที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์

คุณสมบัติ

• การศึกษา: จบการศึกษาปริญญาตรี หรือมากกว่า ไม่จำกัดสาขาวิชา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
• ประสบการณ์ทำงาน: ไม่จำกัด (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิก ตัดต่อวิดีโอ หรือมี Portfolio ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• หากสามารถใช้โปรแกรมในการตัดต่อวิดีโอได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถใช้โปรแกรมในการทำงานกราฟิกได้ ได้แก่ AI, Photoshop
• สามารถออกแบบวิธีการสื่อสารร่วมกับทีม Marketing ได้ เช่น การออกแบบสื่อออนไลน์ ป้ายแนะนำสินค้า ภาพประกอบ Content
• กล้าออกไอเดีย มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบที่จะคิดอะไรใหม่ๆในขณะที่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายและภาพรวมได้
• มีความรับผิดชอบ ใส่ใจในงาน และละเอียดรอบคอบ
• มีใจรักการออกแบบ รู้จักและชอบที่จะติดตามผลงานใหม่ ๆ ในช่องทางต่าง ๆ
• สามารถทำงานให้สำเร็จตามเวลาที่กำหนดได้
• มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
• เวลาทำงาน 09.00 – 18.00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์
• เงินเดือนและสวัสดิการ: สามารถต่อรองได้ โดยขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้