ร่วมงานกับ ETRAN

FG Preparation Control (Outgoing)
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

• ตรวจสอบสินค้าที่ออกจากไลน์การผลิตตามเอกสาร Pre-delivery inspection (PDI)
• ควบคุมคุณภาพหลังการประกอบพร้อมทำบันทึกข้อมูลของตัวสินค้า
• ดำเนินการแก้ไขชิ้นส่วนการประกอบที่ไม่สมบูรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งมอบ
• ดำเนินการบันทึกรายการที่ไม่สมบูรณ์ของตัวรถเพื่อส่งต่อข้อมูลไปยัง Production Line

คุณสมบัติ

• การศึกษา: จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาเกี่ยวกับการบริหาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
• ประสบการณ์ทำงาน: ไม่จำกัด (หากมีประสบการณ์ในงานบริหารคลังสินค้าและงานช่าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีทักษะด้านช่าง การประกอบชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์
• สามารถบริหารพนักงานแรงงานที่เข้ามาทำงานหน้างานได้
• มีความรู้ในการใช้เครื่องมือวัดต่าง ๆ
• มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Excel หรือ Google Sheet
• มีความละเอียดรอบคอบ
• มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
• สามารถต่อรองและเจรจากับโรงงานประกอบสินค้าเพื่อพูดคุยเกี่ยวปัญหาด้านคุณภาพ
• ทำงานในโรงงานที่ จ.ระยอง
• เวลาทำงาน 08.00 – 17.00 น. วันจันทร์ถึงเสาร์
• เงินเดือนและสวัสดิการ: สามารถต่อรองได้ โดยขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้