ร่วมงานกับ ETRAN

EV Maintenance Station Manager
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

• ดูแล ติดตาม ควบคุม และพัฒนา ให้ทีมสามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย และตามขั้นตอนที่บริษัทวางไว้ได้ รวมถึงพัฒนากระบวนการทำงานให้ดีขึ้น ในส่วนของ Maintenance Station
• รวบรวมข้อมูลและประสานงานกับทุกฝ่ายในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถ รวมถึงจัดลำดับความสำคัญและวางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้อง
• วางแผนการจัดการและการพัฒนา Maintenance Station ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
• สนับสนุน ตัดสินใจและแก้ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นใน Maintenance Station
• คาดการณ์ปริมาณความต้องการใช้อะไหล่ในการซ่อม และประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำรายงานสรุปข้อมูลการซ่อมที่เกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อรายงานทีมบริหาร
• ติดตามงานเอกสารต่าง ๆ ภายใน Maintenance Station ให้เป็นไปตามขั้นตอนของบริษัท
• บริหารพนักงานและตารางการทำงานภายในทีมให้เกิดความราบรื่น รวมถึงสรุปข้อมูลการเข้างานของพนักงานรายวัน
• ดูแลลูกค้าซ่อม และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีที่พนักงานหน้างานไม่สามารถรับมือได้

คุณสมบัติ

• การศึกษา: จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือมากกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมยานยนต์ เครื่องกล อุตสาหการ การบริหาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ทำงาน: หากมีประสบการณ์ทำงานเป็นหัวหน้าศูนย์ซ่อม ผู้จัดการสาขา มากกว่า 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ไม่จำกัดเพศ อายุ 28-45 ปี
• สามารถใช้ Microsoft Word และ Excel หรือ Google Docs และ Sheet ได้ดี
• สามารถวางแผนและบริหารงานให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ได้
• มีตรรกะที่ดี สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
• มีความน่าเชื่อถือ สามารถบริหารพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการทำงานได้
• มีความสามารในการสื่อสารที่ดี และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างราบรื่น
• มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีความรอบคอบ ใส่ใจรายละเอียด
• มีใจรักการบริการ ดูแลแก้ไขปัญหาเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยของลูกค้า
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
• หากมีความรู้หรือประสบการณ์ในการวิเคราะห์หรือซ่อมรถจักรยานยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• เวลาทำงาน 09.00 – 18.00 น. วันจันทร์ถึงเสาร์
• เงินเดือนและสวัสดิการ: สามารถต่อรองได้ โดยขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้