ร่วมงานกับ ETRAN

Battery Management Officer
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

• วางแผนและคาดการณ์การใช้แบตเตอรี่ทั้งหมดร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง และประสานกับทีมงานจัดซื้อและคลังสินค้า
• วางแผนและบริหารการขนส่งแบตเตอรี่
• วางแผนและดำเนินการติดตามแบตเตอรี่และตรวจสอบอายุแบตเตอรี่ตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด
• ดูแล สอนงาน ติดตาม ควบคุม และพัฒนา ให้พนักงานรายวันที่ทำงานจัดการแบตเตอรี่ในขั้นตอนต่าง ๆ สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย และตามขั้นตอนที่บริษัทวางไว้ได้ รวมถึงพัฒนากระบวนการจัดการแบตเตอรี่ให้ดีขึ้น
• รวบรวมข้อมูลและประสานงานกับทุกฝ่ายในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นกับแบตเตอรี่เพื่อส่งต่อให้ทีมที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำรายงานสรุปข้อมูลแบตเตอรี่เพื่อรายงานทีมบริหาร
• บริหารพนักงานและตารางการทำงานภายในทีมให้เกิดความราบรื่น รวมถึงสรุปข้อมูลการเข้างานของพนักงานรายวัน

คุณสมบัติ

• การศึกษา: จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือมากกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ การบริหาร โลจิสติกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ทำงาน: ไม่จำกัด (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลังสินค้า หรือโลจิสติกส์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• ไม่จำกัดเพศและอายุ
• สามารถใช้ Microsoft Word และ Excel หรือ Google Docs และ Sheet ได้ดี
• สามารถวางแผนและบริหารงานให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ได้
• มีตรรกะที่ดี สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
• มีความน่าเชื่อถือ สามารถบริหารพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการทำงานได้
• มีความสามารในการสื่อสารที่ดี และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างราบรื่น
• มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีความรอบคอบ ใส่ใจรายละเอียด
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
• มีใบขับขี่และยานพาหนะส่วนตัว
• เวลาทำงาน 09.00 – 18.00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์
• เงินเดือนและสวัสดิการ: สามารถต่อรองได้ โดยขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้

ETRAN in เชียงใหม่

MYRA

คันนี้ไว้ใจได้